Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Hãy xem các bức ảnh dưới đây để học cách sáng tạo không gian cho sân trong (patio), sân thượng (lanai) và khu vực dành cho khách đăng trên trang web Rate My Space như thế nào nhé!

Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *