Ý nghĩa tục xin chữ đầu năm của người Việt | VTC16

VTC16 | Từ xa xưa, cứ mỗi khi mùa Xuân về, người dân thường hay đến hay những nơi thờ tự, để xin chữ các ông đồ về treo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *