Ông Zelensky nói về lệnh tổng động viên của Nga và khả năng Moscow dùng vũ khí hạt nhân?

Ông Zelensky nói về lệnh tổng động viên của Nga và khả năng Moscow dùng vũ khí hạt nhân? | VTC16

Bình luận về lệnh tổng động viên một phần của Nga, ông Zelensky cho rằng quyết định huy động lực lượng này là do nhuệ khí của các lực lượng Nga thấp nên phải bổ sung lực lượng.
#chiensungaUkraine #ngatongdongvien”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *