HÀNG TRĂM CÂY CHANH DÂY, VƯỜN SẦU RIÊNG CỦA NGƯỜI DÂN BỊ KẺ GIAN CẮT GỐC

“HÀNG TRĂM CÂY CHANH DÂY, VƯỜN SẦU RIÊNG CỦA NGƯỜI DÂN BỊ KẺ GIAN CẮT GỐC
Kẻ gian đã chặt gần 500 cây chanh dây đang cho quả của ông Trần Anh Hảo và cạo, khoanh 20 gốc cây sầu riêng của bà Nguyễn Thị Kim Phúc làng O Gia, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai.
#cungnhanongonline16 ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *