DỰ BÁO “NÓNG”: LÀN SÓNG SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHẮP NƠI VÀ HỆ LỤY | VTC16″

DỰ BÁO “NÓNG”: LÀN SÓNG SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHẮP NƠI VÀ HỆ LỤY | VTC16

Làn sóng sa thải người lao động sẽ diễn ra ở khắp nơi trong thời gian tới. Tình trạng này dẫn đến nhiều hệ lụy. Làm thế nào để bảo đảm quyền lợi cho lao động mất việc là câu hỏi khó cần lời giải đáp của chủ các doanh nghiệp và Chính phủ.
#sathainguoilaodong #sathailaodong #laodongthatnghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *