Định cư tại nước ngòai có được bán nhà ở Việt Nam

16/03/2011 13:59

Cha mẹ chúng tôi có làm di chúc để lại cho chúng tôi một căn nhà tại Việt Nam trong khi anh chị em chúng tôi đang định cư làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn bán căn nhà đó chúng tôi có nhất thiết phải về Việt Nam không?

Cha mẹ chúng tôi có làm di chúc để lại cho chúng tôi một căn nhà tại Việt Nam trong khi anh chị em chúng tôi đang định cư làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn bán căn nhà đó chúng tôi có nhất thiết phải về Việt Nam không?

Trả lời

Theo khoản 1 điều 65 Luật công chứng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền công chứng các hợp đồng giao dịch theo quy định của pháp luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản.

Như vậy trong trường hợp này các anh chị có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nơi các anh chị cư trú để lập văn bản ủy quyền cho người đang ở trong nước làm thủ tục khai nhận di sản và sau đó làm thủ tục bán căn nhà.

Nếu các anh chị có thể về Việt Nam thì các anh chị liên hệ với cơ quan công chứng để làm văn bản khai nhận di sản và sau đó làm thủ tục bán căn nhà.

TN